نصب ویندوز در شهر شما

توسط ArashCart
 • نصب سیستم در محل یکی از سرویس های جدید آرش کارت می باشد که برای نصب سیستم نرم افزاری و عیب یابی در محل تشکیل شده است به این صورت که در وقت و هزینه و اطلاعات خصوصی شما را تضمین می کند این سرویس محلی سیستم های شما را در محل مورد نظر شما نصب می کند و هر آن چیزی که اتفاق می افتد در کنار رخ می دهد و می تواند از به خطر افتادن اطلاعات خصوصیتان جلوگیری کند یکی از مزیت های این سرویس نصب در کنار شما است و شما نیز می توانید از این فرصت استفاده کرده و به اطلاعات خود بیافزایید
توضیحات بیشتر

سرویس دهندگان

استان شهر

خدمات کامپیوتری دیجیتال

ارومیه ,علامه مجلسی15,000 ت تخمین25,000 ت در محلدرخواست سرویس

سرویس محلی

 • شروع

  • از سرویس و خدمات کسب و کار های محلی در شهر با خبر شوید
  • ابتدا شهر مورد نظر را انتخاب کنید
  • سپس از لیست سرویس دهندگانی که در شهر مورد نظر قرار دارند از طریق در خواست سرویس انتخاب کنید
  • شماره تماس سرویس دهنده همراه با اطلاعات سرویس دهنده را مشاهده خواهید کرد
 • قیمت تخمینی؟

  • امکان دارد آن سرویسی را که درخواست می کنید در عمل متفاوت باشد .
 • کسب و کار محلی دارید؟

کارگردکترمهندس