سرویس قالیشویی - شستشوی فرش و قالی شما

توسط ArashCart
 • شستشوی فرش و قالی شما
 • سرویس قالیشویی
توضیحات بیشتر

سرویس دهندگان

استان شهر

سرویس محلی

 • شروع

  • از سرویس و خدمات کسب و کار های محلی در شهر با خبر شوید
  • ابتدا شهر مورد نظر را انتخاب کنید
  • سپس از لیست سرویس دهندگانی که در شهر مورد نظر قرار دارند از طریق در خواست سرویس انتخاب کنید
  • شماره تماس سرویس دهنده همراه با اطلاعات سرویس دهنده را مشاهده خواهید کرد
 • قیمت تخمینی؟

  • امکان دارد آن سرویسی را که درخواست می کنید در عمل متفاوت باشد .
 • کسب و کار محلی دارید؟

کارگردکترمهندس